สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ บล็อกเกอร์ของ นางสาวชนม์นิภา มิอะ ค่ะ

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวชนม์นิภา มิอะ
ชื่อเล่น นิ
เกิด 27 พ.ค. 2537
อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบันสำคัญที่สุด
คบ.1ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
564102088